top of page
jana-sabeth-eN36zhM1MQ8-unsplash.jpg

BOLMSÖ FACTS

- Learn about us -

The island has an area of 42 km2

Around 400 inhabitants

450 prehistoric sites

Mentioned in 1293 for the first time

The church was completed in 1863

Lake Bolmen is Småland's largest and supplies southern Sweden with drinking water through an 82 km long tunnel

bolmso drone.jpg

THE ISLAND'S PAST

In a place as untouched as this, history cannot be avoided. Bolmsö is rich in cultural monuments and was the center of the former county kingdom of Finnveden.

 

There are a number of documented ancient monuments, there are stone coffins from the Stone Age, cairns from the Bronze Age, and burial grounds with stone settings from the Iron Age. The finds show that Bolmsö has been inhabited since the Stone Age.

A BIT OF HISTORY

The inn Hägern was built in 1943 by Per Gottfried Berglund. It was originally built as a hunting lodge but has since been home to a number of different businesses.

 

Since 1997, the property belongs to the Sandrock family, which has run a restaurant, camping and b & b. With the help of their experience in hotels and tourism, they have developed the concept that the business entails today.

hagern2.jpg

VÅR MILJÖPOLICY

Vi på Hägern Bed & Nature vill erbjuda dig en upplevelse som genomsyras av hållbarhet, vilket är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi arbetar aktivt med förbättringar gällande vår hållbarhet, bland annat genom att formulera årliga mål.

 

Många av er som besöker oss har en stark miljömedvetenhet, och är dessutom naturintresserade, och därför försöker vi indirekt att engagera er i våra årliga mål för att på så sätt bidra till att förebygga och minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Med andra ord fokuserar vi inte enbart på att utbilda och informera vår egen personal, utan även er gäster, om miljö- och hållbarhet för att nå såväl ökad miljömedvetenhet som engagemang.

Vår största direkta miljöpåverkan kommer från vår förbrukning av resurser såsom energi, vatten och avfall. Vi strävar aktivt efter att minska vår förbrukning av energi och vatten och jobbar med avfallsminimering samt källsortering. Den el vi använder är 100 % förnybar och vi använder miljöanpassade produkter och resurseffektiv teknik. Vi mäter och övervakar vår miljöprestanda regelbundet, bl.a. genom att mäta vår vatten-, el- och energiförbrukning. 

DSC_5143_edited.jpg

VÅR MILJÖPOLICY

​På Hägern Bed & Nature vill vi aktiv verka för att skapa en hållbar besöksnäring och inspirera andra aktörer, leverantörer samt gäster och personal att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor. 

bottom of page