top of page
jana-sabeth-eN36zhM1MQ8-unsplash.jpg

KORTA FAKTA OM BOLMSÖ

- Lär dig mer om Smålands största ön -

Ön har en yta av 42 km2

Runt 400 invånare

450 förhistoriska platser

Omnämns 1293 för första gången

Kyrkan stod klar 1863

Sjön Bolmen är Smålands största och försörjer södra Sverige med dricksvatten genom en 82 km lång tunnel

bolmso drone.jpg

ÖNS FORNHISTORIA

På en plats så orörd som denna går historien inte att undgås. Bolmsö är rikt på kulturminnen och var centrum i det forna fylkeskonungariket Finnveden.

 

Här finns en mängd dokumenterade fornminnen, det är hällkistor från stenåldern, rösen från bronsåldern och gravfält med stensättningar från järnåldern. Fynden visar att Bolmsö varit bebott enda sedan stenåldern.

EN BIT HISTORIA

Värdshuset Hägern byggdes år 1943 av Per Gottfried Berglund. Det var ursprungligen byggt som jaktstuga men har sedan dess varit hem åt en rad olika verksamheter.

 

1997 tog vår familj över värdshuset och vi har med hjälp av den mångåriga erfarenheten inom hotell och turism tagit fram det koncept som vår verksamhet innebär idag.

hagern2.jpg

VÅR MILJÖPOLICY

Vi på Hägern Bed & Nature vill erbjuda dig en upplevelse som genomsyras av hållbarhet, vilket är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi arbetar aktivt med förbättringar gällande vår hållbarhet, bland annat genom att formulera årliga mål.

 

Många av er som besöker oss har en stark miljömedvetenhet, och är dessutom naturintresserade, och därför försöker vi indirekt att engagera er i våra årliga mål för att på så sätt bidra till att förebygga och minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Med andra ord fokuserar vi inte enbart på att utbilda och informera vår egen personal, utan även er gäster, om miljö- och hållbarhet för att nå såväl ökad miljömedvetenhet som engagemang.

Vår största direkta miljöpåverkan kommer från vår förbrukning av resurser såsom energi, vatten och avfall. Vi strävar aktivt efter att minska vår förbrukning av energi och vatten och jobbar med avfallsminimering samt källsortering. Den el vi använder är 100 % förnybar och vi använder miljöanpassade produkter och resurseffektiv teknik. Vi mäter och övervakar vår miljöprestanda regelbundet, bl.a. genom att mäta vår vatten-, el- och energiförbrukning. 

DSC_5143_edited.jpg

VÅR MILJÖPOLICY

​På Hägern Bed & Nature vill vi aktiv verka för att skapa en hållbar besöksnäring och inspirera andra aktörer, leverantörer samt gäster och personal att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor. 

bottom of page